Μια νέα γραμματοσειρά με το όνομα Ioannis-K δημιουργήθηκε από την Iris Design. Πρόκειται για μια script type γραμματοσειρά βασισμένη σε χειρόγραφα του Ιωάννη Καποδίστρια. Σίγουρα δεν είναι 100% ο γραφικός χαρακτήρας του Ι. Καποδίστρια, αλλά είναι πολύ κοντά σε αυτόν.

Αγοράστε τη γραμματοσειρά

A new font called Ioannis-K was created by Iris Design. This is a script type font based on manuscripts by Ioannis Kapodistrias. It is certainly not 100% the graphic character of Ι. Kapodistrias, but it is very close to it.

Buy the font