• ΒΕΡΙΝΑ (Βερίνα, Βερίνη, Βέρα, Βερούλα, Βερούλη, Βερινα, Βερινη, Βερα, Βερουλα, Βερουλη) © www.eortologio.gr
  • ΙΕΡΟΘΕΟΣ (Ιερόθεος, Ιεροθέα, Ιεροθέη, Ιεροθεος, Ιεροθεα, Ιεροθεη) © www.eortologio.gr
  • ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ (Καλλισθένη, Καλλισθένης, Καλλισθενη, Καλλισθενης) © www.eortologio.gr