• ΚΛΕΟΝΙΚΟΣ (Κλεόνικος, Κλεονίκη, Κλεονίκω, Νίκη, Κλεονικος, Κλεονικη, Κλεονικω, Νικη) © www.eortologio.gr
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (*) (Κυριακή του Ασώτου, Κυριακη του Ασωτου) © www.eortologio.gr